DIEP-LOGO
 • Altijd vriendelijk en geduldig
 • Hoog slagingspercentage
 • Unieke leerling app
 • Snel slagen

“Dankzij leerzame en gezellige lessen in no-time geslaagd!!”

★★★★★  | 5/5 | Bekijk alle reviews.

Reviews: ★★★★★ 5/5

Wanneer je slaagt op je zeventiende, ben je tot aan je achttiende verjaardag gerechtigd om alleen met een begeleider naast je achter het stuur te zitten. Dit kan bijvoorbeeld je vader, moeder, oom, broer/zus, neef/nicht of kennis zijn, zoals vastgelegd in het 2toDrive-programma (begeleid rijden). De betreffende begeleider moet in het bezit zijn van een geldige begeleiderspas, die je altijd bij je moet hebben. Belangrijk om te onthouden is dat je voordat je je rijbewijs aanvraagt, al een begeleiderspas moet hebben aangevraagd.

Wat is een coach eigenlijk?

Voor jonge bestuurders die net hun rijbewijs hebben behaald, is een begeleider een van de cruciale ondersteuningen. Het kan behoorlijk spannend zijn, niet alleen voor de nieuwe chauffeurs maar ook voor de begeleiders die de verantwoordelijkheid hebben om hen op de juiste manier te begeleiden. Deze begeleiders spelen een belangrijke rol door hun eigen rijervaring te delen met de volgende generatie automobilisten.

Nu je net je rijbewijs hebt behaald en de weg op mag als nieuwe automobilist, is het begrijpelijk dat je graag zoveel mogelijk wilt rijden. Het is essentieel om je goed voor te bereiden, omdat je nu een voorbeeld bent voor andere bestuurders.

Je mentor deelt zijn of haar eigen ervaringen in het verkeer met jou. Het is cruciaal voor een beginnende chauffeur dat er nauwlettend wordt toegezien op je gedrag op de weg en dat er invloed wordt uitgeoefend om veilig rijgedrag te bevorderen. De begeleider draagt bij aan jouw veilige rijgedrag vanaf 18 jaar en levert daarmee een bijdrage aan de algemene verkeersveiligheid in Nederland.

2todrive

Voordelen 2toDrive

Als je nog twijfelt over deelname aan 2toDrive, laten we eens kijken naar de voordelen en hoe 2toDrive precies werkt. Met 2toDrive krijg je de kans om extra rijervaring op te doen onder begeleiding, wat de kans op ongelukken verkleint. Veel jongeren die hebben meegedaan, voelen zich zelfverzekerder en veiliger als bestuurder. Het beste van alles is dat je je eigen coach kunt kiezen! En je hebt zelf de keuze hoeveel coaches je wilt hebben, ergens tussen de 1 en 5. Bovendien kun je aan je coach laten zien hoe goed je kunt rijden. En niet te vergeten, je mag ook je vrienden meenemen in de auto met jou en je coach, wat het allemaal nog gezelliger maakt!

Stappenplan voor 2toDrive

 1. Theorie-examen halen

  Net 16 jaar geworden? Dan kun je al aan de slag met je theorie-examen. Het mooie is dat je deze test kunt doen voordat je überhaupt begint met rijlessen. Als je slaagt, laat je zien dat je de verkeersregels kent, inzicht hebt in het verkeer en de gevaren op de weg kunt herkennen. Het theoriecertificaat voor rijbewijs B is noodzakelijk om later je praktijkexamen af te leggen. Na het behalen ervan blijft het certificaat 1,5 jaar geldig.

 2. Nemen van rijlessen

  Met 2toDrive kun je beginnen met rijlessen vanaf 16,5 jaar. Het kan lastig zijn om de juiste rijschool te kiezen met zoveel opties in Nootdorp. Gelukkig hebben we een handige oplossing voor jou. Rijschool Nootdorp biedt een gratis proefrijles aan, zodat je kunt ervaren of je een goed gevoel hebt bij de rij-instructeur en of er een klik is. Dat is namelijk van groot belang. Je wilt met vertrouwen achter het stuur stappen en zo behaal je ook het snelst je rijbewijs.

 3. Slagen voor praktijkexamen

  Als je zeventien bent, sta je klaar om je rijexamen af te leggen. Wil je je goed voorbereiden? Overweeg dan een Tussentijdse Toets. Hiermee vergroot je je kansen om te slagen. Voordat je het rijexamen kunt aanvragen, moet je een gezondheidsverklaring invullen bij het CBR. Houd er rekening mee dat hier kosten aan verbonden zijn. Als je het rijexamen met succes hebt afgerond en bent geslaagd, kun je je rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Zorg ervoor dat je je begeleiderspas al hebt aangevraagd bij het CBR, zoals je waarschijnlijk al hebt gedaan. Naast de begeleiderspas heb je ook een geldig legitimatiebewijs en een recente pasfoto in kleur nodig. De gemeente heeft je rijbewijs meestal binnen vijf werkdagen klaarliggen. Vanaf dat moment mag je de weg op, samen met je begeleider.

 4. Begeleiders kiezen

  Na het behalen van je rijexamen, kun je tot je achttiende jaar samen met een begeleider/coach de weg op. Deze coach zit naast je en kan je waardevolle tips en advies geven in lastige verkeerssituaties. Dit geeft je extra zelfvertrouwen en helpt je om beter te leren rijden en meer inzicht te krijgen in het verkeer. Het mooie is dat je zelf mag kiezen wie jou begeleidt tijdens je ritten. Je moet minimaal één coach selecteren, maar je mag er ook tot maximaal vijf hebben. Dit kan bijvoorbeeld een familielid, een vriend of je buurman zijn.

 5. De begeleiders moeten zichzelf aanmelden

  Je hebt nu je coaches geselecteerd en gecontroleerd of ze aan alle voorwaarden voldoen, en natuurlijk of de gelukkigen ook daadwerkelijk coach willen zijn. De coaches dienen zich nu te registreren op de website van het RDW en hebben enkel hun DigiD en burgerservicenummer nodig. De registratie is kosteloos.

  Is het gelukt? Nu zijn de coaches officieel geregistreerd, en jij als deelnemer aan 2toDrive kunt nu je begeleiderspas aanvragen. Op deze pas staan de namen van de geregistreerde coaches.

 6. Begeleiderspas aanvragen RDW

  Met de registratie van je coaches bij het RDW achter de rug, is het nu tijd om je begeleiderspas aan te vragen. Als je deelneemt aan 2toDrive, heb je deze pas nodig. Op de begeleiderspas worden de namen van je coaches vermeld. Met deze pas kun je, vanaf je 17e na het behalen van je rijbewijs, samen met je coach de weg op. Je kunt de begeleiderspas aanvragen via de RDW-website zodra je 16,5 jaar oud bent. Het is belangrijk dat al je coaches zich succesvol hebben aangemeld voordat jij de begeleiderspas aanvraagt.

 7. Je pasjes binnen? De weg op!

  Fantastisch nieuws! Het is nu jouw kans om de weg op te gaan! Natuurlijk moet je nog steeds begeleid worden door een van je coaches. Het is nu tijd om zelfstandig te leren rijden, en je zult merken dat je af en toe in uitdagende situaties belandt. Deze momenten zijn perfect om hulp en advies van je coach te krijgen. Op deze manier ontwikkel je je rijvaardigheden al op je 17e.

 8. Zelfstandig achter het stuur

  Het is zover, je wordt 18 jaar! Nu mag je helemaal zelfstandig de weg op zonder een coach. In het begin kan het even wennen zijn, maar naarmate je regelmatig de weg op gaat, zul je snel aan deze nieuwe vrijheid wennen.

Rijschool Nootdorp 2todrive

RDW begeleiderspas

Voor beginnende chauffeurs kan het soms moeilijk zijn om bepaalde verkeerssituaties goed in te schatten vanwege beperkte ervaring. Met 2toDrive heb je als 17-jarige de mogelijkheid om onder begeleiding van een coach rijervaring op te doen. De coach staat klaar om te helpen in dergelijke situaties.

Wanneer je meedoet aan 2toDrive, moet je een begeleiderspas aanvragen. Deze aanvraag kun je doen zodra je 16,5 jaar bent. Je coaches moeten zich eerst registreren. Pas nadat al je coaches zijn geregistreerd, kun je zelf de begeleiderspas aanvragen. Op deze pas worden de namen van je coaches vermeld. Deze pas stelt je in staat om vanaf je 17e verjaardag samen met je rijbewijs en je coach de weg op te gaan.

Je kunt je coaches gratis registreren op de RDW-website met behulp van je DigiD en burgerservicenummer. Zodra al je coaches zijn geregistreerd, kun je als 2toDriver een begeleiderspas aanvragen. Op deze pas worden de namen van de geselecteerde coaches vermeld.

Wie mag er op de 2tdoDrive begeleiderspas?

Wеlkе voorwaardеn moеt ееn coach aan voldoen?

 • De begeleider diеnt minimaal 27 jaar oud tе zijn.
 • De begeleider moеt minstеns 5 jaar in hеt bеzit zijn van ееn rijbеwijs voor dе auto.
 • De begeleider mag 4 jaar vóór de aanvraag gееn gеschiеdеnis hеbbеn van alcoholcursussеn еn/of gеdragscursussеn.
 • De bеgеlеidеr mag 4 jaar vóór dе aanvraag van dе bеgеlеidеrspas gееn ongеldigvеrklaring hebben gеhad als gеvolg van ееn ondеrzoеk naar dе rijvaardighеid of rijgеschikthеid.
 • De begeleider mag 4 jaar vóór de aanvraag gееn strafrеchtеlijkе vеroordеlingеn hеbbеn voor vеrkееrsovеrtrеdingеn.
 • De begeleider moеt tе allеn tijdе in staat zijn om ееn gеldig rijbеwijs tе kunnеn tonеn.
 • Hеt is absoluut vеrbodеn voor de begeleider om ondеr invloеd tе zijn van vеrdovеndе middеlеn tijdеns hеt bеgеlеidеn.
 • De begeleider is gеrеgistrееrd in dе Nеdеrlandsе Basisrеgistratiе Pеrsonеn (BRP) mеt ееn adrеs van vеrblijf in Nеdеrland.

De RDW controleert of de coach die je hebt opgegeven voldoet aan de gestelde eisen. Als dit niet het geval is, krijg je hier schriftelijk bericht over. Belangrijk om te benadrukken is dat jij als bestuurder al een autorijbewijs hebt. Je hebt dus al rijervaring en hoeft niet opnieuw te leren rijden. De rol van de coach is om je te begeleiden. De coach zal je geen rijlessen geven, dat is niet zijn of haar functie; de coach is geen rijinstructeur. Voor jou is de coach een persoon waarmee je kunt overleggen en die je kan helpen om situaties op de weg in te schatten.

Uitzondering

Wanneer een coach een WRM-pas (Wet Rijonderricht Motorrijtuigen) heeft, is het niet vereist dat de coach minstens 5 jaar in het bezit is van een rijbewijs of 27 jaar oud is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de begeleider 23 jaar oud is en slechts één jaar een rijbewijs heeft. Een WRM-pas is een certificaat dat wordt verstrekt aan personen die rijles mogen geven (rij-instructeurs). Iemand met een WRM-pas kan zich bij de RDW aanmelden als coach en heeft de mogelijkheid om een kopie van zijn of haar WRM-pas te uploaden.

Begeleiderspas 2todrive

2tdoDrive begeleiderspas aanvragen

Om je te begeleiden, moeten de coaches die je hebt gekozen zich registreren als begeleider bij de RDW. Je kunt maximaal 5 mensen kiezen om je te begeleiden. Nadat de RDW al je begeleiders heeft geregistreerd, kun je je eigen begeleiderskaart aanvragen bij de RDW. Hiervoor moet je inloggen met je persoonlijke DigiD en de betaling voldoen via iDEAL. Als je nog geen DigiD hebt, kun je er een aanvragen op de website digid.nl. Als het aanvragen van een DigiD niet mogelijk is, kun je een schriftelijke aanvraag indienen voor je begeleiderspas. Zodra je aanvraag correct is verwerkt en je hebt betaald, ontvang je de pas binnen 10 werkdagen op je huisadres.

Jе kunt gеmakkеlijk je bеgеlеidеrspas online aanvragеn. Je moet zowel je begeleiderspas als je rijbewijs bij je hebben als 17-jarige wanneer je gaat autorijden. De kosten voor de pas bedragen 25 euro, bovenop de kosten van je rijbewijs. Het is noodzakelijk om een begeleiderspas te hebben voordat je een rijbewijs kunt aanvragen. Bij het indienen van je rijbewijsaanvraag zal de gemeente controleren of je inderdaad een begeleiderspas hebt aangevraagd.

Begeleider rijbewijs alcohol

Wanneer je de weg op gaat, moet je altijd je begeleidende instructeur, je rijbewijs en je begeleidingsdocumenten bij je hebben. Het is ten strengste verboden voor je mentor om onder invloed te zijn van alcohol, verdovende middelen of medicatie terwijl hij of zij jou begeleidt.

Hoeveel mag de begeleider drinken?

Als het op alcohol aankomt, mag je promillage niet hoger zijn dan 0,5. Bovendien mag je niet langer als begeleider optreden als er tijdens het begeleidingsproces een proces-verbaal tegen je is opgesteld.

Rijden met een begeleider 2todrive

2toDrive buitenland

2toDrive is uitsluitend geldig binnen Nederland en niet in het buitenland. Dus als je 17 jaar bent, mag je alleen met je begeleider in Nederland rijden. Het is dus niet toegestaan om samen met je begeleider in het buitenland te rijden. Als je dit toch doet, zijn de wetten van het desbetreffende land waarin je rijdt van toepassing voor het rijden zonder rijbewijs.

Zo kun je het beste coachen

 • Samen de verwachtingen overleggen

Vraag jezelf af wat je als jongere verwacht van de coaching en geef aan wat jouw verwachtingen zijn als coach van de jongere. Doe dit niet alleen wanneer je je aanmeldt als coach, maar herhaal dit bij elke rit. De mate waarin een jongere openstaat voor feedback kan verschillen. De ene persoon waardeert gedetailleerde instructies, terwijl dit voor een ander juist verwarrend kan zijn. Daarom is het essentieel om van tevoren goed af te stemmen wat jullie van elkaar verwachten.

 • Geven van positieve terugkoppeling

Een coach verschilt van een rijinstructeur; eerder is het een aanspreekpunt dat beginnende bestuurders ondersteunt bij het inschatten van verschillende verkeerssituaties. Vanwege beperkte rijervaring kan dit soms uitdagend zijn voor beginnende chauffeurs. De coach biedt advies zonder te bekritiseren. Bij alle feedback wordt de nadruk gelegd op wat goed is gegaan. Beloon positief gedrag door complimenten te geven.

 • Vertrouw en observeer

Als coach fungeer je als een voorbeeld voor de jongeren. Je observeert en moedigt positief gedrag aan. Op deze manier toon je vertrouwen, wat jongeren helpt om zelfverzekerder en betere bestuurders te worden. Je belangrijkste rol als coach is om te kijken en te observeren. Grijp alleen in met woorden als het echt nodig is.

 • Double check

Voordat je vertrekt, is het slim om enkele vragen te stellen. Voordat je de auto instapt, zijn er nog een paar dingen om aan te denken. Welke route ga je nemen? Is de GPS correct ingesteld? Heeft iedereen zijn of haar gordel omgedaan? Zijn de autospiegels goed afgesteld? Moet je nog tanken? Wat is het weerbericht? Als je als 2toDrive-chauffeur deze zaken goed voorbereidt, vermindert dit de kans op stress. Hierdoor kun je beter opletten en wordt de kans op ongelukken kleiner.

 • Rit beoordelen

Na elke rit is het goed om een korte evaluatie te doen. Probeer hierbij zowel een compliment als een suggestie te geven. Begin met vertellen wat je goed hebt gevonden. Geef daarna aan op welk punt je nog kunt verbeteren.

Veelgestelde vragen

Hieronder kan je nogmaals de veelgestelde vragen die te maken hebben met 2toDrive.

Wat is 2toDrive?

Met 2toDrive heb jij de mogelijkheid om eerder je rijbewijs te halen. Dit initiatief biedt 17-jarigen de kans om onder begeleiding van een coach praktijkervaring op te doen. Vanaf 16,5 jaar kun je beginnen met het volgen van rijlessen, en zodra je 17 bent, kun je het praktijkexamen afleggen. Als je je rijbewijs hebt behaald, mag je tot je 18e verjaardag de weg op, altijd met een coach naast je.

Wat is het nut van 2toDrive?

In Nederland is 2toDrive geïntroduceerd om de veiligheid op de weg te verbeteren. Door jongeren onder begeleiding te laten rijden, krijgen ze de kans om onder relatief veilige omstandigheden rijervaring op te doen. Hiermee hopen ze het aantal verkeersongelukken waar jongeren bij betrokken zijn te verminderen. Je kunt al vanaf 16,5 jaar beginnen met rijlessen, vanaf je 17e het praktijkexamen afleggen en vanaf je 18e zelfstandig de weg opgaan. 2toDrive werd op 1 november 2011 als experiment geïntroduceerd. Sinds 15 maart 2018 is 2toDrive officieel in de wet opgenomen als een blijvende regeling.

Hoe lang moet je je rijbewijs hebben om begeleider te zijn?

Als begeleider moet je al minstens 8 jaar je rijbewijs B hebben. Daarnaast mag je rijbewijs de afgelopen 3 jaar niet ingetrokken zijn geweest. Je hebt ook het verplichte vormingsmoment van 3 uur bijgewoond en je hebt een geldige begeleidersattest ontvangen.

Wat mag een begeleider niet?

Wanneer je plaatsneemt achter het stuur, moet je altijd je coach, je rijbewijs en je begeleiderspas bij je hebben. Het is ten strengste verboden voor je coach om onder invloed te zijn van alcohol, verdovende middelen of medicatie terwijl je begeleid wordt.

Wat gebeurt er als je 17 bent en alleen rijd?

Wanneer je achter het stuur kruipt zonder de begeleider die op je begeleiderspas vermeld staat, riskeer je niet alleen een boete van € 140, maar nog meer. Als je als 17-jarige betrapt wordt op autorijden zonder begeleider, loop je het risico je rijbewijs kwijt te raken! Om je rijbewijs terug te krijgen na je 18e verjaardag, moet je opnieuw zowel het theorie- als het praktijkexamen afleggen. Dus, voorkom dit!

Mag je zonder begeleiderspas scooter rijden?

Dankzij 2toDrive (Begeleid Rijden) kun je al op je zeventiende je autorijbewijs (rijbewijs B) halen en tot je achttiende met een begeleider autorijden. Tegelijkertijd kun je zelfstandig op een scooter of brommer rijden. Met het 2toDrive-rijbewijs krijg je ook automatisch het rijbewijs AM, waarmee je zonder begeleider op een brommer of scooter mag rijden.

Kan ik de coaches op mijn begeleiderspas aanpassen?

Om dit te bereiken, moet je een volledig nieuwe begeleiderskaart aanvragen, waardoor de oude kaart niet langer geldig zal zijn. Het RDW zal opnieuw kosten in rekening brengen voor de aanvraag van de nieuwe kaart.

Mag ik nog rijden als ik mijn begeleiderspas verlies?

Op de 2toDrive website kun je een splinternieuwe begeleiderskaart aanvragen. Het is belangrijk om te onthouden dat je niet de weg op mag gaan met je begeleider totdat je deze nieuwe kaart hebt ontvangen.

Hoeveel begeleiders rijbewijs?

Je mag tot maximaal 5 personen kiezen als jouw begeleider. Zodra je al je coaches hebt geregistreerd bij RDW, kun je je begeleiderspas aanvragen.

Wie is er aansprakelijk, de coach of de bestuurder?

Wanneer je als jonge bestuurder een overtreding begaat of betrokken raakt bij een ongeval, draag je de verantwoordelijkheid omdat jij het voertuig bestuurt. De coach is niet aansprakelijk. Dezelfde regels gelden voor jou als voor elke andere automobilist in Nederland. Je kunt elke auto gebruiken om deel te nemen aan het programma. Er zijn geen speciale stickers of opvallende kenmerken aan de buitenkant van de auto vereist. Het enige waaraan af te lezen valt dat je deelneemt aan het begeleid rijden (2toDrive) is de aanwezigheid van de begeleiderspas.

Kan ik iemand als coach aanmelden met een buitenlands rijbewijs?

Indien je toekomstige coach in het bezit is van een geldig buitenlands rijbewijs (EU/EVA), kan hij of zij zich bij de RDW registreren als coach. Bij de aanmelding krijgt je coach de mogelijkheid om een kopie van het buitenlandse rijbewijs te uploaden.

Rate this post
Scan de code
Call Now Button